புதன், 23 ஜனவரி, 2008

உயர்ந்த செய்தி...................

அதிக உயரத்தில் இருந்து விழுந்து பிழைத்த சாதனைக்கு சொந்தக்காரர் வெஷ்னா உலோவிக். 1972-ம் வருடம் அவர் பணிபுரிந்த யுகோஷ்லோவிய விமானம் ஒரு குண்டு வெடிப்பில் சிதற 33,316 அடி உயரத்திலிருந்து விழுந்து பிழைத்தார் இவர்.

கருத்துகள் இல்லை: